O mně
Pár slov o mé osobě aneb kdo jsem

Nadšenec do Open source, Pythonu a linuxových technologií. (Fedora!) A nyní, po zakotvení v komerčním sektoru, již bývalý středoškolský učitel. Od září roku 2013 jsem byl učitelem na SSPŠ, kde jsem učil předměty zahrnující Programování (C#, Python), Operačních systémy (Linux a MS Windows Server) a Výpočetní techniku. A naopak stále učím předmět Programování (opět Python) na KMDM na PedF UK v Praze.

Jsem absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 2008 a 2013 jsem se zde připravoval v bakalářském (program Specializace v Pedagogice) a poté navazujícím magisterském studiu (Učitelství pro ZŠ a SŠ) na profesi učitele, obojí v oblasti informačních technologií.

Během svého studia na zmíněné Univerzitě Karlově v Praze jsem byl členem akademického senátu jak univerzity jako celku (do roku 2014), tak akademického senátu fakulty (do roku 2013). Obojí byla velmi nezastupitelná zkušenost, která mi dala vhled do mnohého.