Britské listy a „zkažená“ mladá generace
(polemika s texty na téma „mladé“ generace)

Na Britských listech se v posledních dnech a týdnech vyrojila specifická série článků kritických vůči současné „mladé“ generaci. Redakce bohužel nekomunikuje (a já se vnucuji nerad), nedá mi to tedy, budu na reagovat zde, na svém soukromém písku. (Následující text je až na úvod a pak vesměs, až na výjimky, gramatické a stylistické jemnosti identický s polemickým textem prve zaslaným redakci Britských listů). V mezidobí (od napsání článku) Britské listy publikovaly řadu reakcí na původní články (či textů, jež je rozvíjejí), o nichž je řeč. Vesměs v duchu: souhlasíme, mladá generace je zlá, zkažená, nesolidární, individualistická (nebo vůbec, doplňte si sami). Ať žije redakční filtr (já rád grep a vy?).

O jaké články tedy jde? O články pojednávající o současné „mladé“ generaci, generaci Z, generaci dvacetiletých či dvacátníků, která se ocitla v zorném poli Bohumila Kartouse. Už na úvod musím zmínit, že jsem vůči tomu, o čem BL píší, v poněkud specifické pozici. Jelikož letos slavím 27 let, jistě se řadím mezi některou ze sledovaných, výše zmíněných, generací. Na druhou stranu na základě své profese učitele (v oblasti informačních a komunikačních technologií) jsem prakticky v neustálém kontaktu se středoškolskými a vysokoškolskými studenty. Moje bezprostřední okolí tak (ať už profesně, či i v osobním životě) tvoří plejáda mladých lidí v opravdu širokém rozpětí. Moje reakce je tak nezbytně na jednu stranu jak jejich obhajobou, tak (do jisté míry) i mou vlastní obranou.

Přiznám se, že ke článkům Bohumila Kartouse na dané téma obecně cítím mírný nesouhlas, co se týká jeho pohledu na současnou „mladou“ generaci. Myslím, že „vzorek“, který mám k dispozici, není právě malý, přitom mezi svými studenty vidím mnoho lidí, kteří rozhodně nespadají do kategorie „normalizovaných, sociálně mrtvých lidí“. Naopak bych uměl uvést značné množství případů lidí, kteří rozhodně nepřijímají věci „tak, jak jsou“, ale snaží se pídit po detailech a jít pod povrch. Rozhodně tím nemyslím pouze věci poplatné čistě mému oboru, informačním technologiím, ale i záležitosti dotýkající se celospolečenských otázek. Tvrdím, že takových je 9 z 10? Jistě ne. Ale položme si řečnickou otázku o významu elit v uzavřených sociálních skupinách.

Přečíst celý článek

Britské listy a „zkažená“ mladá generace
(polemika s texty na téma „mladé“ generace)