Shrnutí ICILS 2013
(aneb příjemné překvapení v rámci možností)

V roce 2013 se v České republice a dalších zemích (celkem se jich zapojilo devatenáct) konalo testování ICILS 2013, které je významné už tím, že je to první opravdu komplexní výzkumné šetření zaměřené na problematiku počítačové a informační gramotnosti, které u nás dosud proběhlo. o projekt se jednalo značně rozsáhlý již díky jeho časového horizontu, neboť prvotní rámec zaměření šetření byl stanoven už v roce 2010. Stejně tak široký byl samotný záběr šetření, jenž zkoumalo nejen to, jak si stojí žáci jednotlivých zemí v počítačové a informační gramotnosti, ale zároveň i aspekty zohledňující jejich socioekonomické a technologické zázemí.

Pojďme se nejprve podívat na strukturu a pojetí šetření jako takového. ICILS 2013 se zaměřilo na žáky osmých ročníků základních škol, stejně jako na odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Samotný sběr dat pak měl proběhnout na očekávaném počtu minimálně 150 škol (nakonec se jich u nás zúčastnilo 170), kde měly být šířeny dotazníky jednak směřované na žáky (celkem zapojeno 3100 žáků a žákyň), s dotazy na jejich dovednosti a jejich zázemí, tak na učitele (zapojeno 2150 učitelů), ICT koordinátory a ředitele škol. Pro nás asi nejzajímavější test, zaměřený na žáky, probíhal v pro tento účel specificky vytvořeném simulovaném prostředí. Žáci tedy nepracovali přímo s konkrétní aplikací, ale v software, který by funkce aplikace konkrétního typu pro potřeby řešení dané úlohy emuloval. (1)

Jak šetření dopadlo? Mezi hlavními zjištěními (2) ICILS 2013 je konstatováno, že se žáci z České republiky celkově zařadili jako nejúspěšnější ze všech zúčastněných zemí (druhé se ve výsledkové listině umístilo Ontario, které se svým výsledkem 547 bodů zaostalo jen o 6 bodů za výsledkem českým). Budeme-li porovnávat naše výsledky se zemí nám bezprostředně blízkou, jíž je Slovensko, pak dospějeme k hodnotě 517 bodů. (Pro porovnání – zcela nejhoršího výsledku mezi sledovanými zeměmi dosáhlo Turecko s 361 body.) Průměrná hodnota pak mezi státy činí 500 bodů, což sice český výsledek mírně vrací na zem, ale stále ho lze hodnotit jako velmi sympatický.

Přečíst celý článek

Shrnutí ICILS 2013
(aneb příjemné překvapení v rámci možností)